• Driven by drives

  Jos Danfoss Drives pitäisi tiivistää yhteen sanaan, se olisi 'intohimo'. Driven by drives edustaa sitoutunutta, intohimoista ja tinkimätöntä asennettamme taajuusmuuttajien kehittämiseen ja tavoitettamme parantaa eri teollisuudenalojen ja niissä käytettävien sovellusten kilpailukykyä. Asenteemme näkyy selvästi kaikessa mitä teemme.

  Taajuusmuuttajat ovat meille kuin henki ja elämä. Olemme keskittyneet 100-prosenttisesti taajuusmuuttajien kehittämiseen, valmistukseen ja toimittamiseen, mikä tekee meistä ainutlaatuisen yrityksen. Laadukkaat, sovelluskohtaisesti optimoidut tuotteemme parantavat prosessien suorituskykyä, säästävät energiaa ja vähentävät päästöjä huomattavasti.

  Olemme taajuusmuuttajatoimittajakumppani, joka pitää asiakkaan tavoitteita myös omina tavoitteinaan; tavoitteet ovat yhteisiä, ja toimintamme perustuu molemminpuoliseen luottamukseen ja kunnioitukseen. Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa painotamme erityisesti nopeutta ja joustavuutta kaikessa, mitä teemme.

  Intohimo on osa yrityskulttuuriamme ja ilmenee koko henkilöstössämme. Kaksi taajuusmuuttaja-alan suurta nimeä – Danfoss ja Vacon – ovat nyt onnistuneesti yhdistyneet ja muodostaneet yrityksen, jolla on 68 vuoden kokemus ja 5 000 ammattilaista, ja joka keskittyy moottorinohjaukseen eri toimialoilla ja käyttökohteissa eri puolilla maailmaa. Tuotanto- ja tuotekehitysyksikkömme sijaitsevat Kiinassa, Tanskassa, Suomessa, Saksassa, Intiassa, Italiassa ja Yhdysvalloissa. Noin 1 000 tuotekehitysinsinööriämme varmistavat, että pysymme teknologian kehityksen kärjessä: pystymme innovoimaan ja parantamaan asiakkaidemme kilpailukykyä ja annamme tulevaisuuden maailmalle mahdollisuuden tehdä enemmän vähemmällä.

  Haluamme auttaa asiakkaitamme saamaan sovelluksista parhaan mahdollisen hyödyn irti tarjoamalla tehokkaita elinkaaripalveluja. Meillä on asiantuntijakeskuksia päämarkkina-alueilla, myyntiyhtiöitä ja huoltokeskuksia yli 50 maassa sekä toimintaa yli 100 maassa. Danfoss Drives toimii globaalisti ja palvelee paikallisesti. Pyrimme täyttämään ja jopa ylittämään asiakkaidemme odotukset tarjoamalla entistä läheisempää yhteistyötä ja parempaa palvelua sekä varmistamalla, että tuotteet ja tuki ovat helposti saatavilla.

  Tulevaisuus inspiroi meitä. Me Danfoss Drivesilla tunnemme maailmaan tällä hetkellä vaikuttavat megatrendit ja otamme ne huomioon tehdessämme päätöksiä. Meille on tärkeää kehittää innovatiivista tekniikkaa, joka auttaa ratkaisemaan ilmastonmuutokseen ja nopeaan kaupungistumiseen liittyviä ongelmia ja mahdollistaa tehokkaan ja kestäviin ratkaisuihin perustuvan veden- ja jätevedenkäsittelyn.

  Myös vaativissa ympäristöissä toimivilla teollisuudenaloilla luotetaan vankkaan asiantuntemukseemme. Jämäkät, ankariin olosuhteisiin suunnitellut taajuusmuuttajamme kestävät pitkään ongelmitta vaativissa ympäristöissä. Ne varmistavat sovellusten luotettavan toiminnan ja optimoivat prosesseja esimerkiksi kaivos-, sellu-, paperi-, meri- ja telakkateollisuudessa tai muilla toimialoilla, joilla lämpötila, pöly ja kosteus voivat tehdä olosuhteista erittäin vaativia. 

  Arviomme mukaan vuonna 2025 yli 5 miljardia ihmistä (yli 50 % arvioidusta maailman väestöstä) hyötyy suorasti tai epäsuorasti Danfoss Drivesin tuotteiden eduista jokapäiväisessä elämässään, ja taajuusmuuttajamme auttavat säästämään vuodessa 60 tuntia maailmanlaajuisesta energiankulutuksesta. Me todella uskomme, että parempi huominen tehdään taajuusmuuttajilla. Ja mikä tärkeintä, ennen kaikkea uskomme, että parempi huominen voidaan tehdä ja tullaan tekemään Danfoss Drivesin taajuusmuuttajilla.

  Miten Danfoss Drives poikkeaa muista taajuusmuuttajavalmistajista?

  Yksi konkreettinen esimerkki eroavuuksistamme kilpailijoihin nähden on riippumattomuutemme moottori- ja järjestelmätoimittajasta. Danfossin taajuusmuuttajat eivät ole riippuvaisia ohjausjärjestelmistä ja moottoriteknologiasta. Tämä vapauttaa asiakkaan valitsemaan käyttökohteeseensa parhaiten sopivan moottoriteknologian ja valmistajan, mikä takaa huippuluokan suorituskyvyn ja optimoidun energiankulutuksen. Oikealla taajuusmuuttajavalinnalla ja koko järjestelmän optimoinnilla on mahdollista saavuttaa jopa 60 %:n energiansäästö.

  Automaattisella moottorin sovitustoiminnolla Danfossin taajuusmuuttajat voidaan konfiguroida alle kolmessa sekunnissa ohjaamaan minkä tahansa vakiomallisen asynkronisen moottorin (IM), kestomagneettimoottorin (PM) tai synkronisen reluktanssimoottorin toimintaa. Automaattinen moottorin sovitus voidaan tehdä, kun taajuusmuuttaja on pysähdyksissä. Toiminto ei muodosta vääntömomenttia akselille, joten se voidaan suorittaa myös jo aiemmin asennetulle moottorille.

  Käyttäjien kannalta on etua käyttää kaikkien moottoreiden ohjaamiseen tietyn tuoteperheen taajuusmuuttajia, jolloin he voivat hyödyntää samoja käyttöliittymiä ja järjestelmiä, samoja laajennuksia ja tuoteperheen koko tehoalueen laitteita. Näin säästyy käyttöönottoaikaa, koulutuskustannukset alenevat, huolto ja ylläpito helpottuvat ja varaosavarasto voidaan pitää pienenä. 

  Jos haluat lisätietoja moottori- ja järjestelmäriippumattomuudestamme, katso tämä video.

Ole sosiaalinen Osallistu

Haluatko olla meihin yhteydessä?

Tutustu meihin ja osallistu keskusteluun
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Accept-Language", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/danfoss-drives/about/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "54.81.69.220", "UserHostName": "54.81.69.220", "UserLanguages": [ "en-US", "en;q=0.5" ] }