Elintarvike- ja juomateollisuus

 • Elintarvike- ja juomateollisuudessa on monia erilaisia prosesseja, kuten laatikoiden ja lavojen käsittely, uudelleenkäytettävien pullojen lajittelu ja pesu, puhallusmuovaus, täyttö, etiketöinti ja pakkaaminen. Tehokas moottorin ohjaus on ehdottoman tärkeää, jotta prosessin suorituskykyä ja luotettavuutta voidaan parantaa.

  VLT® FlexConcept®

  Nykypäivän elintarvike- ja juomateollisuuden tuotantolinjat edellyttävät tehokkuutta, joustavuutta ja käyttövarmuutta, jotta voidaan saavuttaa merkittäviä, jatkuvia kustannussäästöjä. VLT® FlexConcept® on kuljetinratkaisu, jossa moderni moottoritekniikka yhdistyy uusimpiin moottorinohjauskomponentteihin. Näin voidaan rakentaa yhteensopiva, standardoitu järjestelmä, joka optimoi energiankulutusta ja vähentää ylläpitokustannuksia.

  Avoin järjestelmäarkkitehtuuri antaa käyttäjille mahdollisuuden yhdistää eri toimittajien ratkaisuja ja kehittää konfiguraatioita, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin uusien järjestelmien tai jälkiasennusten tarpeita. Tällöin ei olla riippuvaisia yhdestä toimittajasta.

  Tämän erittäin tehokkaan kuljetinjärjestelmän avulla on mahdollista optimoida ja vähentää varaosien määrää jopa 70 prosentilla, alentaa varastokustannuksia ja varmistaa osien nopeampi saatavuus. Yhtenäinen käyttöliittymä vähentää myös henkilöstön koulutuskustannuksia. Koska VLT® FlexConceptin myötä erilaisten osien tarve on vähäisempi, projektisuunnittelu, asennus, käyttöönotto ja huolto ovat yksinkertaisempia riippumatta siitä, onko kyseessä keskitetty vai hajautettu ratkaisu. Näin käyttökustannukset alenevat ja energiaa säästyy huomattavasti.

  VLT FlexConceptin osat: VLT® OneGearDrive®, VLT® DecentralDrive FCD 302 ja/tai VLT® AutomationDrive FC 302.

  Hygienian tärkeys

  Joissakin tuotantotiloissa tuotteet saattavat joutua suoraan kosketukseen laitteiden ja moottoreiden kanssa. Tuotantotiloissa käytettävät Danfossin taajuusmuuttajat ovat helppoja ja nopeita puhdistaa ja niiden rakenne on hygieeninen, mikä suojaa lopputuotteita pilaantumiselta ja pidentää niiden säilymisaikaa. Osa näistä taajuusmuuttajista on suunniteltu erityisesti noudattamaan tiukkoja EU-säädöksiä, jotka liittyvät elintarvikkeiden ja juomien valmistuksessa käytettävien laitteiden hygieniavaatimuksiin. Esimerkiksi VLT® OneGearDrivesta on saatavana kaksi erilaista mallia: Standard-malli sopii kuiville ja märille tuotantoalueille ja Hygienic-malli märille ja hygienian kannalta kriittisille tuotantoalueille. VLT® OneGearDriven Hygienic-mallilla on European Hygienic Engineering & Design Group -sertifiointi.

  Kaikenlaisille järjestelmille ja joka budjetille sopivat ratkaisut

  Sekä keskitettyyn että hajautettuun käyttöön suunnitelluilla taajuusmuuttajaratkaisuilla on omat etunsa. Oikean ratkaisun valinta riippuu monista tekijöistä, kuten käytettävissä olevasta tilasta ja ympäristöolosuhteista. Hajautettuun käyttöön tarkoitettujen taajuusmuuttajien valinta antaa kone- ja laitevalmistajille mahdollisuuden toimittaa koko kuljetinjärjestelmä tehtaalta etukäteen johdotettuna ja testattuna. Näin säästyy arvokasta asennuksen jälkeistä käyttöönottoaikaa, eikä kalliita asiantuntijoita tarvita paikan päällä taajuusmuuttajien asennusta ja testausta varten. Riittää, että virta ja kenttäväyläkaapelit kytketään, ja järjestelmä on valmis käyttöön.

  Tuotantolaitoksissa on usein rajallisesti tilaa erillisille sähkötiloille tai kalliille valvomoille. Hajautettuun käyttöön suunnitellut taajuusmuuttajat eivät edellytä kalliita sähkötiloja. Ne sopivat hyvin pieneenkin tilaan kuljetinjärjestelmien tai pakkaus- ja pullotuslinjojen viereen, mikä vähentää merkittävästi kustannuksia. Tällöin ei myöskään tarvita pitkiä ja kalliita suojattuja kaapeleita taajuusmuuttajan ja moottorin välille. Tällä on merkitystä erityisesti tuotantolinjojen viimeisissä vaiheissa. Laatikko- ja lavakuljettimet saattavat sijaita fyysisesti kaukana varsinaisesta sähkötilasta. Hajautettuun käyttöön tarkoitettu VLT® Decentral Drive FCD 302 voidaan asentaa minkä tahansa moottorin lähelle. Sen tulojen ja lähtöjen kaapelointitapa vähentää kaapeloinnin tarvetta ja siten kustannuksia. Ylläpito on yksinkertaista, sillä vikaantuneet taajuusmuuttajat on helppo tunnistaa, ja moduulien vaihto on tehty helpoksi, mikä nopeuttaa korjauksia.

  Käyttökohteet

  Danfossin taajuusmuuttajat ohjaavat tarkasti ja luotettavasti useita käyttökohteita, kuten hienontimia, sekoittimia, leikkureita, ruiskuttimia, rumpuja, kuljettimia, viipalointikoneita, pumppuja, linkoja, sekoituskoneita, dekanttereita ja erottimia .

Ole sosiaalinen Osallistu

Haluatko olla meihin yhteydessä?

Tutustu meihin ja osallistu keskusteluun
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Accept-Language", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/industries/food-and-beverage/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "54.81.69.220", "UserHostName": "54.81.69.220", "UserLanguages": [ "en-US", "en;q=0.5" ] }