Hissit ja liukuportaat

 • Kaupungistumisen myötä korkeampien rakennusten tarve kasvaa ja ikääntyvä väestö haluaa helpotuksia elämäänsä ja parantaa elämänlaatuaan. Tämän päivän hissien ja liukuportaiden suunnittelussa keskeisiä vaatimuksia ovat helppo ja nopea käyttö, mukavuus ja energiatehokkuus. Alan kehitykseen vaikuttavat myös jännitystä kaipaavat lasketteluharrastajat, jotka haluavat yhä korkeampiin rinteisiin hiihtokeskuksissa.

  Danfoss Drives on johtava hissi- ja liukuporrasteollisuuden tarpeisiin taajuusmuuttajia toimittava yritys. Tuotteemme mahdollistavat vaivattoman nopeudensäädön ja laitteiden tehokkuuden optimoinnin esimerkiksi liike- ja asuinkiinteistöissä, hiihtokeskuksissa ja teollisuuslaitoksissa eri puolilla maailmaa. Taajuusmuuttajien lisäksi Danfossin ratkaisuja käytetään rakennusautomaatiosovelluksissa lähes kaikissa rakennuksissa, valintamyymälöissä tai tehtaissa maailmassa.

  Ratkaisuja uusiin hankkeisiin ja uudistuksiin

  Danfoss Drivesin laaja VACON®-tuotebrändi tuo joustavuutta uusien laitteiden kehittämiseen ja nykyisten asennusten uudistamiseen. Uusia hissejä tai liukuportaita suunniteltaessa Danfoss Drives pystyy tukemaan kehitystä hyödyntämällä vuosien kokemustaan sovelluksista ja taajuusmuuttajatekniikasta.

  Tärkeitä osaamisalueitamme ovat taajuusmuuttajien toiminnallisuuden analysointi testinostureiden avulla sekä ohjauksen, suorituskyvyn ja järjestelmän optimointi. Lisäksi laaja palvelutarjontamme kattaa määräaikaishuollot ja uudistusprojektien optimoinnin.

  Käyttökohteet

  Vetopyörähissit ja liukuportaat

  Vetopyörähissit ja liukuportaat ovat taajuusmuuttajien yleisimpiä sovelluskohteita. Hissikoreja ohjataan pyörivän köysistön ja vetopyörän avulla, ja kuormaa tasapainottaa vastapaino. Tehokkaan moottorin tarkka ohjaus taajuusmuuttajan avulla tekee hissin käytön miellyttäväksi. Hissejä varten suunniteltujen toiminnallisuuksien ansiosta taajuusmuuttaja on helppo yhdistää uuteen hissimalliin tai jo käytössä olevaan, uudistettavaan hissiin.

  Liukuportaissa taajuusmuuttajat mahdollistavat hitaan joutokäynnin ja käytön täydellä nopeudella siten, että kiihdytys ja hidastus tapahtuvat pehmeästi. Laitteiden tehokkuus ja pehmeä käyttö takaavat liukuportaiden pitkän elinkaaren. Kokonaiskustannusten aleneminen on etu sekä uusissa että jo käytössä olevissa liukuporrasasennuksissa.

  Hydrauliset hissit
  Yleisesti käytetyissä hydraulisissa hisseissä on männät, jotka liikuttavat hissikoria ohjauskiskoja pitkin. Kun hydrauliikkapumppua ohjataan taajuusmuuttajan avulla todellisen tarpeen mukaan, häviö pysyy mahdollisimman pienenä. Hydrauliöljy ei kuumene, hissin päivittäisellä käytöllä ei ole rajoituksia ja käyttönopeus pysyy hyvänä ja hyötysuhde erittäin korkeana. Energiaa säästyy yli 50 %, ja jopa 75 %:n kokonaissäästöt ovat mahdollisia, kun öljynjäähdyttimet poistetaan ja ilmastoinnin tarve vähenee. Olemassa olevan hissin uudistaminen taajuusmuuttajien käyttöä varten onnistuu muutamassa tunnissa.
  Köysiradat
  Köysiradat mahdollistavat kätevän pääsyn korkeille paikoille, hyvin lumisille alueille tai upeita näköaloja ihailemaan. Danfoss Drives on ratkaissut moottoreiden varmennuksen ohjaamalla useita moottoreita tai monilohkoisia moottoreita. Joustavuus sovellusten suunnittelussa mahdollistaa useita erilaisia konfiguraatioita sekä uusissa että uudistettavissa järjestelmissä. Energiatehokkuus voidaan maksimoida regeneratiivisilla taajuusmuuttajilla, jotka syöttävät jarrutustehon takaisin sähköverkkoon.
  Rakennusnosturit ja teollisuuden hissit
  Ihmisten ja tavaroiden liikuttaminen rakennustyömailla onnistuu tehokkaasti hammastankotyyppisten nostureiden ja hissien avulla. Useat rinnakkaiset moottorit ja yksittäinen dynaamisella jarrutuksella varustettu Danfossin taajuusmuuttaja mahdollistavat kapasiteetiltaan erilaisten nostolaitteiden käytön samalla mastolla tai telineellä. Taajuusmuuttajat voidaan asentaa joko korin sisäpuolelle tai sen päälle. Taajuusmuuttajissa on myös liitäntämahdollisuus hissin ohjauslaitteisiin ja ne mahdollistavat tarkan pysähtymisen eri kerroksiin, mikä parantaa turvallisuutta.

Ole sosiaalinen Osallistu

Haluatko olla meihin yhteydessä?

Tutustu meihin ja osallistu keskusteluun
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Accept-Language", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/industries/lifts-and-escalators/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "54.81.69.220", "UserHostName": "54.81.69.220", "UserLanguages": [ "en-US", "en;q=0.5" ] }