Meriteollisuus

 • Vesiteitse liikkumisen merkitys kasvaa vuosi vuodelta kaikkialla. Se vaikuttaa maailmanlaajuisiin kuljetuksiin, ravintoketjuun, vapaa-aikaamme ja turvallisuuteemme ja myös kansalliseen puolustukseen. Maailman merillä liikkuu yli 100 000 kauppalaivaa ja 25 000 laivaston alusta, ja lisäksi eri puolilla maailmaa on käytössä lukematon määrä pieniä aluksia. Tällä hetkellä alukset kuljettavat 90 % kansainvälisistä rahdeista. Ja risteilyalan suosion kasvaessa tuhannet risteilyalukset kuljettavat turisteja hohdokkaisiin kohteisiin eri puolilla maailmaa.

  Meriteollisuuteen lukeutuvat kaikki maailman merillä, järvillä ja joilla liikkuvat rahti- tai matkustaja-alukset, jotka kulkevat aikataulun mukaista reittiä satamasta satamaan. Meriteollisuuteen sisältyy myös Offshore-teollisuus, joka on puolestaan erikoistunut aluksiin, jotka rakennetaan ja varustetaan merellä sijaitsevissa kohteissa, kuten tuulipuistoissa tai öljylauttoilla työskentelyä varten. Taajuusmuuttajat soveltuvat käytettäviksi monenlaisissa aluksissa ja käyttökohteissa. Ne myös mahdollistavat tarkan ja joustavan tehonmuokkaussovellusten ohjauksen niin aluksilla kuin maasyöttöjärjestelmissä tarpeen mukaan.

  Maksimaalinen toiminta-aika ja tehokkuus

  VACON®-taajuusmuuttajat on suunniteltu ja valmistettu takaamaan maksimaalinen toiminta-aika ja hyvä suorituskyky. Nämä ovat kriittisiä tekijöitä meriteollisuudessa, missä korjaus- ja huoltotyöt on pidettävä mahdollisimman vähäisinä. Taajuusmuuttajillamme on eniten tyyppihyväksyntöjä; yhdeksältä eri viranomaiselta. Tämän myötä sinulla on erittäin laaja valikoima, josta valita taajuusmuuttajia meriteollisuuden sovelluskohteeseesi.

  Reitti markkinoille

  Meriteollisuus on ainutlaatuinen ala, joka kattaa satoja eri alustyyppejä ja niiden lukuisia erilaisia toimintoja. Eri alustyyppien markkinoita pyörittää maailmantalous, ja vuosittain rakennetaan noin 3 000 uutta alusta.

  Oikeiden yhteistyökumppaneiden valinta laivanrakennusprojektin varhaisessa vaiheessa on ratkaisevan tärkeää hankkeen onnistumisen kannalta. Danfoss Drivesin meriteollisuuden palveluun keskittyneet tiimit keskustelevat mielellään taajuusmuuttajista ja laajemmista järjestelmistä, joita voidaan hyödyntää alusten erilaisissa sovelluskohteissa ja energiankäyttöratkaisuissa. Meillä on alalta yli 25 vuoden kokemus, ja teemme lujasti töitä säilyttääksemme pitkäaikaiset kumppanuussuhteemme. Olemme sijoittuneet paikallisesti, alueellisesti ja maailmanlaajuisesti siten, että pystymme tarjoamaan parasta palvelua sekä sinulle että meriteollisuudessa toimiville asiakkaillesi.

  Ainutlaatuinen ja jatkuvasti kasvava taajuusmuuttajavalikoimamme kattaa kaikki alusten vaatimukset pienjännitealueella jopa 5,5 MW:n tehoon asti, ja uudet keskijännitteiset tuotteemme laajentavat tehoaluetta entisestään. Tuotevalikoimamme tuo lisäarvoa kone- ja laite- sekä järjestelmätoimittajille samoin kuin alusten operaattoreille ja omistajille. Pystymme tarjoamaan parhaan mahdollisen tuen:

  kone- ja laitevalmistajille – koska meillä on optimaalinen taajuusmuuttaja aluksen jokaiseen sovelluskohteeseen. Ohjelmistoratkaisujen avulla laitteidemme toiminnallisuus on helposti muokattavissa asiakaskohtaisten tarpeiden mukaan.

  järjestelmäintegraattoreille – koska meillä on moduuleja, komponentteja ja toiminnallisuuksia kaikenlaisiin taajuusmuuttajaratkaisuihin. Niiden avulla järjestelmäintegraattorit voivat kehittää entistä edistyksellisempiä, koko alusta tai sähköverkkoa koskevia järjestelmiä.

  telakoille – koska toimitamme aina oikeat mitoitus- ja valintatyökalut ja tarjoamme parasta henkilökohtaista asiantuntijaneuvontaa. Näin varmistamme parhaat ja kustannustehokkaat vaihtoehdot taajuusmuuttajien ja tuki- sekä huoltotoimintojen osalta.

  laiva-arkkitehdeille ja meriteollisuuden suunnittelijoille – koska meillä on paras tietotaito ja osaaminen meriteollisuudessa käytettävistä taajuusmuuttajista. Lisäksi tutkimme ja kehitämme jatkuvasti uuden teknologian luomien mahdollisuuksien hyödyntämistä laivanrakennusalalta.

  laivanvarustajille ja alusten operaattoreille – koska tavoitteenamme on luoda pitkäaikaisia ja tehokkaita ratkaisuja kaikenlaisten alusten tarpeisiin. Taajuusmuuttajiemme asennuskanta on jo satojatuhansia, ne toimivat luotettavasti ja tuovat yhteistyökumppaneillemme säästöjä.

  Käyttökohteet

  Jämäkät ja monipuoliset taajuusmuuttajamme sopivat täydellisesti meriteollisuuden käyttökohteisiin, joissa tärinä, vaihtelevat lämpötilat, varmennettavuus ja melutasot asettavat kovia vaatimuksia eri prosesseille. Niitä käytetään kaikkialla laivoissa, kölistä kannelle, konehuoneesta lastiruumaan ja hytteihin. Niitä hyödynnetään myös kun maasähköä syötetään laivaan ja sataman eri prosesseissa.

  Sovellusalueita ovat: voimantuotto, tehonmuokkaus, tehonsyöttö, hybridisointi, propulsio, konehuone, lämmitys ja jäähdytys, ilmanvaihto, veden käsittely, ilmastointi, kannella käytettävät laitteet ja lastin käsittely.

  Sovelluskohtaisesti suunniteltujen taajuusmuuttajien käytöstä hyötyvät puhaltimet, pumput, kompressorit, pesurit, kallistus- ja kääntölaitteet, nosturit, nostimet, pääpropulsiolaitteet, ohjauspotkurit sekä vinssit ja kiristimet.

Ole sosiaalinen Osallistu

Haluatko olla meihin yhteydessä?

Tutustu meihin ja osallistu keskusteluun
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Accept-Language", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/industries/marine-and-offshore/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "54.81.69.220", "UserHostName": "54.81.69.220", "UserLanguages": [ "en-US", "en;q=0.5" ] }