Vesi ja jätevesi

 • Raikas, puhdas ja hyvin käsitelty vesi on yksi sivilisaation peruselementeistä; se on elintärkeää maataloudelle ja tärkeää teollisuudelle. Taajuusmuuttajavalmistajien joukossa meillä on eniten osaamista vedenkäsittelyyn liittyvistä sovelluksista ja prosesseista. Meiltä saat taajuusmuuttajaratkaisut, jotka parantavat prosessin ohjausta, kannattavuutta ja veden laatua, alentavat energia- ja huoltokustannuksia, parantavat laitoksesi luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tukevat ympäristön kannalta kestävämpää toimintaa.

  Vedenkäsittelyn ei tarvitse kuluttaa runsaasti energiaa

  Tyypillisessä tapauksessa kunnan sähkölaskusta 25–40 % koostuu veden ja jäteveden käsittelykustannuksista. Maailman sähkönkulutuksesta veden ja jäteveden käsittelykustannusten osuus vastaa kahdeksaa prosenttia. Näin ollen veden ja jäteveden käsittelylaitokset ovat normaalisti kunnan suurin yksittäinen sähkönkuluttaja.

  Ensimmäiset täysimittaiset, täysin energianeutraalisti toimivat laitokset ovat nyt toiminnassa. Niissä yhdistyvät taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden komponenttien käyttö ja reaaliaikainen prosessinohjaus sekä energiantuotanto, jossa hyödynnetään jätevedenpuhdistamon mädätyssäiliössä syntyvä metaani. Tämä saadaan aikaan ulkoisia hiilidioksidipäästöjä lisäämättä. Energianeutraalius kattaa koko vesiprosessin veden tuotannosta ja jakelusta jäteveden pumppaukseen ja käsittelyyn.

  Vähäisemmät vuodot ja pienempi energiankulutus kulkevat käsi kädessä 

  Vedenjakelujärjestelmissä käytettävä energia muodostaa 60–80 % koko vesijohtoverkon kokonaisenergiankulutuksesta. Mukauttamalla paine todelliseen tarpeeseen painevyöhykkeitä käyttämällä ja pumppausasemia tehostamalla voidaan saavuttaa 25–40 %:n energiansäästöt. Samaan aikaan vesivuodot voivat vähentyä 30–40 %.

  Verkon paineen säätely voi tuoda myös seuraavia etuja:

  • 40–55 % vähemmän uusia putkirikkoja 
  • pienemmät huoltokustannukset ja vähemmän kalliita putkien ja teiden korjaustöitä
  • pienempi bakteerien ja epäpuhtauksien riski juomavedessä (suodatus)
  • verkon pidempi käyttöikä 
  • laitoksen uudistusinvestointien lykkäysmahdollisuus
  • pienempi veden paineiskujen riski
   

  Tehokas jäteveden puhdistus ja energiaylijäämän tuotanto

  Jätevedenpuhdistamoissa suuri energiankulutus liittyy runsaasti energiaa kuluttaviin prosesseihin ja keskeytymättömään toimintaan vuorokauden kaikkina aikoina, vuoden jokaisena päivänä. Veden- ja jätevedenkäsittelyn alalla painopiste on ollut uusien prosessien ja ohjausmenetelmien kehittämisessä, jotta käsiteltävää vesilitraa kohden kulutettavan energian määrää voidaan vähentää. Nettoenergiankulutusta kuitenkin lisäävät esimerkiksi vaatimukset, jotka koskevat jäteveden entistä parempaa puhdistusta ja ravinteiden entistä tarkempaa poistamista. Tämä lisää entisestään tarvetta energiankulutuksen pienentämiseen edistyneen prosessinohjauksen avulla.

  Puhaltimet tai pintailmastimet muodostavat tyypillisesti 40–60 % jätevedenpuhdistamojen kokonaisenergiankulutuksesta. Ilmastinlaitteiden ohjaaminen Danfossin taajuusmuuttajilla voi tuoda 30–50 %:n energiansäästöt. 

  Lisäksi lietteen tasapainon ja iän tehokas valvonta taajuusmuuttajien avulla pienentää energiankulutusta. Se lisää myös mädätyssäiliöön tulevaa hiilidioksidimäärää, joka voi puolestaan tuottaa enemmän kaasua, joka taas voidaan käyttää energiantuotantoon.

  Siksi edistyksellisimmissä laitoksissa pystytään sekä puhdistamaan jätevesi erittäin perusteellisesti että tuottamaan samaan aikaan energiaylijäämää. Tämän edellytyksenä on yleensä täysin tietokoneohjattu laitos, jossa pystytään säätelemään kaikkia parametreja asentamalla taajuusmuuttajat käytännössä katsoen kaikkiin pyöriviin laitteisiin.

  Käyttökohteet

  Taajuusmuuttajien käyttö veden ja jäteveden käsittelyssä lisääntyy jatkuvasti. Nykyään taajuusmuuttajia käytetään laajalti koko toimialalla vedentuotannosta ja jakelusta aina jäteveden pumppaukseen viemärikanavajärjestelmissä sekä kuntien ja teollisuuslaitosten jätevedenpuhdistamoissa. Taajuusmuuttajat säätävät moottorien nopeutta monenlaisissa pumppu-, puhallin-, sekoitus- ja vedenpoistosovelluksissa ja parantavat näin tehokkuutta, tuovat lisäarvoa ja säästävät energiaa ja kustannuksia.  

Ole sosiaalinen Osallistu

Haluatko olla meihin yhteydessä?

Tutustu meihin ja osallistu keskusteluun
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Accept-Language", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/industries/water-and-wastewater/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "54.81.69.220", "UserHostName": "54.81.69.220", "UserLanguages": [ "en-US", "en;q=0.5" ] }