Hybridisaatio

 • Paranna suorituskykyä käyttämällä energiaa tehokkaasti

  Hybridisaatio pähkinänkuoressa

  Hybridisaatio määritellään miksi tahansa järjestelmäksi, jossa kaksi tai useampia energialähteitä toimivat yhdessä jonkin tehtävän suorittamiseksi. Tunnetuin hybridisaation muoto on kenties hybridiajoneuvo, jossa perinteiseen polttomoottoriin tukeutuvaan käyttövoimajärjestelmään on yhdistetty sähkötoiminen käyttövoimajärjestelmä "hybridi"voimalaitteen luomiseksi. Hybridisaation etuja tällöin ovat polttoainesäästöt, suorituskyvyn parantuminen sekä vähentyneet päästöt.

  Danfoss Drives määrittelee hybridin järjestelmäksi, jossa on suoran sähkön syötön lisäksi mukana menetelmä energian varastoimiseksi. Hybridiratkaisun valintaa perustellaan vähintään yhdestä alla olevasta syystä:

  • Pääomakustannusten (CAPEX) pienentäminen tai lykkääminen
  • Järjestelmän ylimitoittamisen välttäminen
  • Infrastruktuuri-investointien lykkääminen

  Hybridijärjestelmä pystyy ylituotantotapauksissa ohjaamaan energiaa varastoon. Energiantarpeen ollessa korkealla energiavarastot otetaan käyttöön lisäenergialähteeksi.

  • Käyttökustannusten (OPEX) pienentäminen
  • Järjestelmän hyötysuhteen parantaminen
  • Järjestelmän saatavuuden parantaminen
  • Hybridijärjestelmät lisäävät järjestelmän tehokkuutta ja välttävät sähköverkon laatuongelmista johtuvia sähkökatkoksia:
  • Minimoi järjestelmän seisokkiaikaa sähkön saatavuusongelmissa
  • Energian varastoinnin tärkeimmät edut

  Energian varastointi tarjoaa paremman vakauden energiantuotantojärjestelmissä edesauttamalla tehon tarpeen huipuntasausta, energian tuotannon aikasiirtoa sekä varaenergian saantia hätätilanteissa.

  Energian varastoinnin tärkeimmät edut

  Energian varastointi tarjoaa paremman vakauden energiantuotantojärjestelmissä edesauttamalla tehon tarpeen huipuntasausta, energian tuotannon aikasiirtoa sekä varaenergian saantia hätätilanteissa. Hybridisaatio jatkaa merkittävää kasvuaan niin maalla kuin merellä sekä kaupallisilla sektoreilla. Tämän mahdollistaa etenkin akkujen kustannuksien pienentyminen ja energiatiheyden kasvu.

  Hybridisaatio jatkaa merkittävää kasvuaan niin maalla kuin merellä sekä kaupallisilla sektoreilla. Tämän mahdollistaa etenkin akkujen kustannusten pienentyminen ja energiatiheyden kasvu. 

  Danfoss Drivesin hybridiratkaisut

  Energian varastointi on tärkeä tekijä, kun halutaan mahdollistaa uusiutuvan energian integroiminen energiantuotantoon. Tämän lisäksi Danfoss laajentaa energian varastoinnin ulottuvuutta ja kehittää ratkaisuja, jotka keskittyvät myös energiankäytön optimointiin. Varustamalla niin koneet kuin kokonaiset prosessitkin energianvarastointijärjestelmillä on mahdollista kohentaa merkittävästi tehon laatua sekä parantaa suorituskykyä ja kokonaistehokkuutta.

  Hybridisaatioon tarkoitettuja Danfoss Drivesin tuotteita voidaan hyödyntää monissa sovelluksissa:

  Uusiutuvien energialähteiden integrointi

  • Energiatuotannon ennustettavuus
  • Sähkön kulutuksen huipuntasaus
  • Energian tuotannon aikasiirto

  Sähköverkon vakaus / tukipalvelut

  • Taajuuden säätö / inertian emulointi
  • Käytettävissä olevan tehokapasiteetin hyödyntäminen
  • Ylikuormitettavuus/tehostus
  • Nopea käynnistys/reagointi

  Mikroverkot

  • Huipputehon kompensaatio sähköasematasolla
  • Varavoima häiriötilanteissa
  • Hyötysuhde
  • Energiatuotannon optimointi yhdessä diesel- ja nesteytetyn maakaasun (LNG) generaattoreiden kanssa
  • Kuormien sähköenergian kulutuksen optimointi 

  Ekologia

  • Puhdasta energiaa satamissa
  • Energian tuotannon aikasiirto ja uusiutuvien energialähteiden integrointi sähköverkkoon
  • Sähkön saatavuus
  • Katkeamaton virtalähde (UPS) esimerkiksi tietoliikenteelle, lentokentille ja sairaaloihin
  • Maanrakennus ja kaivostoiminta
  • Paikallisen energiatuotannon, tyypillisesti diesel-generaattoriyksiköiden, käytön optimointi akkujen avulla 
  • Koneiden hybridisaatio

  Danfossin hybridiratkaisujen ominaisuudet ja edut

  Yhden pysähdyksen kauppa: Pienennä hankintakustannuksia – ilma- ja nestejäähdytteiset taajuusmuuttajat, AFE-, NFE-, INU-, DC/DC-, Grid Converter-, DC-moduulit ja -komponentit ovat saatavilla yhdestä paikasta
  Laaja tehoalue: Ratkaisut ovat saatavilla sekä kW- että MW-alueen sovelluksiin
  Modulaarinen ratkaisu: VACON® NXP -alustan tehomoduleihin perustuvat DC-kiskostojärjestelmät ovat konfiguroitavissa helposti
  Laaja jännitealue: Lisää joustavuutta – käyttämällä DC/DC-muuttajaa on mahdollista integroida järjestelmään yleisiä akkuja
  Joustavuus: Helppo päivittää – helposti laajennettava VACON® NXP -alusta tarjoaa erinomaista järjestelmän joustavuutta vähäisellä lisäinvestoinnilla
  Skaalautuvuus: Ratkaisuja voidaan laajentaa hybridisaatioon liittyen
  Huollettavuus: Pienemmät investoinnit – samoja VACON® NXP -laitteistokokoonpanoja hyödyntävät huoltotiimit tarvitsevat hyvin vähän tai eivät lainkaan lisäkoulutusta
  Toimiala- ja sovellusosaaminen: Valmistettu kestämään – neste- ja ilmajäähdytteiset ratkaisut perustuvat haastavimpien toimialojen perusteelliseen sovellusosaamiseen
  Avoin lähestymistapa: Nopeampi pääsy markkinoille – saatavana on laaja valikoima sovelluksia, joita voi käyttää räätälöityjen ratkaisujen luomisen perustana
  Kumppanuus: Vahvempia yhdessä – Danfoss Drivesin myyjät tekevät tiivistä yhteistyötä järjestelmäintegraattorien kanssa

  Hybridikokoonpanot

  Energiavaraston lisääminen sovelluksiin voidaan tehdä joko AC-kiskosto -tai DC-kiskostojärjestelmällä. Kummassakin ratkaisussa on etunsa sovelluksesta riippuen.

  Energian varastointi yhdistettynä suoraan vaihtovirtaverkkoon verkkotaajuusmuuttajan avulla

  Vähentää järjestelmän komponenttien määrää ja kokoa sekä parantaa tehokkuutta.

  DC/DC-konvertterilla DC-kiskostojärjestelmään yhdistetty energiavarasto

  Tuo lisäenergian lähelle kulutuspistettä, tarjoaa erilaisia varastoinnin jännite-/teknologiasovituksia, parantaa laajennettavuutta ja mahdollistaa akkujen vaihtamisen akkujen ikääntyessä.

Ole sosiaalinen Osallistu

Haluatko olla meihin yhteydessä?

Tutustu meihin ja osallistu keskusteluun
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Accept-Language", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/knowledge-center/hybridisaatio/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "54.81.69.220", "UserHostName": "54.81.69.220", "UserLanguages": [ "en-US", "en;q=0.5" ] }