VACON® Toiminnalliset laajennukset

 • Toiminnalliset laajennukset tekevät taajuusmuuttajasta joustavamman laajentamalla tulo- ja lähtöliitäntöjä ja tarjoamalla erilliset liitäntämahdollisuudet lukuisille eri takaisinkytkentälaitteille.
 • VACON® Safe Torque Off OPTBJ

  • Mahdollistaa VACON® 100 -tuotteeseen Safe Torque Off (STO) -turvatoiminnon. Optiokorttiin sisältyy myös ATEX-termistoritulo, joka suojaa moottorin ylikuumenemiselta silloin, kun moottori on ATEX-ympäristössä. Lisäksi käytettävissä on yksi relelähtö STO-toiminnosta ilmoittamiseen.
  • Safe Torque Off (STO) SIL3:een asti käyttäen kahta erillistä digitaalista tulokanavaa
  • ATEX-termistoritulo
  • Yksi relelähtö STO-toiminnolle
  • Paikka: E

  VACON® Safe Torque Off OPTAF

  • Mahdollistaa VACON® NXP -tuotteeseen Safe Torque Off (STO) -turvatoiminnon. Lisäkorttiin sisältyy myös ATEX-termistoritulo, joka suojaa moottorin ylikuumenemiselta silloin, kun moottori on ATEX-ympäristössä. Lisäksi lisäkortissa on kaksi relelähtöä.
  • Safe Torque Off (STO) SIL2:een asti, PL d, kategoria 3, käyttäen kahta erillistä digitaalista tulokanavaa
  • ATEX-termistoritulo
  • 1 NO-relelähtö
  • 1 NO/NC-relelähtö
  • Paikka: B

  VACON® I/O Expander OPTA1

  • Mahdollistaa erilaisten tulo- ja lähtösignaalien käytön VACON® NXS- ja VACON® NXP -taajuusmuuttajien ohjauksessa
  • 6 digitaalituloa, 24 V DC 
  • 1 avoin kollektori -digitaalilähtö
  • 2 analogiatuloa (0...10 V tai -10...+10 V tai 0...20 mA)
  • 1 analogialähtö (0...10 V tai 0...20 mA)
  • Ohjearvo +10V DC
  • +24 V:n ulkoinen tasavirtasyöttö tai jännitelähtö
  • Paikka: A

  VACON® I/O Expander OPTA2

  • Tarjoaa kaksi relelähtösignaalia VACON® NXS- ja VACON® NXP -tuotteisiin
  • 2 kpl NO/NC-relelähtöä
  • Paikka: B

  VACON® I/O Expander OPTA3

  • Tarjoaa kaksi relelähtösignaalia ja termistoritulon VACON® NXS- ja VACON® NXP -tuotteiden ylikuumenemissuojaukseen
  • 1 NO/NC-relelähtö
  • 1 NO-relelähtö
  • 1 PTC-termistoritulo
  • Paikka: B

  VACON® TTL Encoder OPTA4

  • Käytetään VACON® NXP -tuotteiden yhdistämiseen TTL- ja TTL(R)-tyyppisiin pulssi-/inkrementaalisiin enkoodereihin, jotka täyttävät RS422-vaatimuksen
  • Differentiaalisignaalit A+, A-, B+, B-, Z+ ja Z-
  • 1 tarkennetulo, jota käytetään Z-pulssin jäljittämiseen
  • 1 nopea digitaalitulo, jota käytetään erittäin lyhyiden pulssien jäljittämiseen
  • Valittavissa oleva enkooderin syöttöjännite +5/+15/+24 V
  • Paikka: C

  VACON® HTL Encoder OPTA5

  • Käytetään VACON® NXP -tuotteiden yhdistämiseen HTL-tyyppisiin pulssi-/inkrementaalisiin enkoodereihin
  • Differentiaalisignaalit A+, A-, B+, B-, Z+ ja Z-
  • 1 tarkennetulo, jota käytetään Z-pulssin jäljittämiseen
  • 1 nopea digitaalitulo, jota käytetään erittäin lyhyiden pulssien jäljittämiseen
  • Valittavissa oleva enkooderin syöttöjännite +5/+15/+24 V
  • Paikka: C

  VACON® HTL Encoder OPTA7

  • Käytetään kahden HTL-tyyppisen pulssi-/inkrementaalisen enkooderin yhdistämiseen VACON® NXP -tuotteeseen
  • Differentiaalisignaalit A+, A-, B+, B-, Z+ ja Z-
  • 1 tarkennetulo, jota käytetään Z-pulssin jäljittämiseen
  • 1 nopea digitaalitulo, jota käytetään erittäin lyhyiden pulssien jäljittämiseen
  • Valittavissa oleva enkooderin syöttöjännite +15/+24 V
  • Paikka: C

  VACON® I/O Expander OPTA8

  • Mahdollistaa erilaisten tulo- ja lähtösignaalien käytön VACON® NXS- ja VACON® NXP -taajuusmuuttajien ohjauksessa. Se vastaa OPT-A1-laajennusta, paitsi että OPT-A8:ssa analogiatulot ja -lähdöt on erotettu galvaanisesti.
  • 6 digitaalituloa, 24 V DC 
  • 1 avoin kollektori -digitaalilähtö
  • 2 analogiatuloa (0...10 V tai -10...+10 V tai 0...20 mA)
  • 1 analogialähtö (0...10 V tai 0...20 mA)
  • Ohjearvo +10V DC
  • +24 V:n ulkoinen tasavirtasyöttö tai jännitelähtö
  • Paikka: A

  VACON® I/O Expander OPTA9

  • Mahdollistaa erilaisten tulo- ja lähtösignaalien käytön VACON® NXS- ja VACON® NXP -taajuusmuuttajien ohjauksessa. Se vastaa OPT-A1-laajennusta, paitsi että OPT-A9:ssä liitinten poikkipinta-ala on 2,5 mm2.
  • 6 digitaalituloa, 24 V DC 
  • 1 avoin kollektori -digitaalilähtö
  • 2 analogiatuloa (0...10 V tai -10...+10 V tai 0...20 mA)
  • 1 analogialähtö (0...10 V tai 0...20 mA)
  • Ohjearvo +10V DC
  • +24 V:n ulkoinen tasavirtasyöttö tai jännitelähtö
  • Paikka: A

  VACON® I/O Expander OPTAA

  • Mahdollistaa erilaisten tulo- ja lähtösignaalien käytön VACON® NXL -taajuusmuuttajien ohjauksessa
  • 3 digitaalituloa, 24 V DC
  • 1 avoin kollektori -digitaalilähtö
  • 1 NO-relelähtö
  • +24 V:n ulkoinen tasavirtasyöttö tai jännitelähtö
  • Paikka: E

  VACON® Encoder Board OPTAE

  • Käytetään HTL-tyyppisten pulssi-/inkrementaalisten enkooderien yhdistämiseen VACON® NXP -tuotteisiin
  • Optiokortista lähetetään myös enkooderin suuntasignaali ja pulssilähtösignaali, joka saadaan jakamalla enkooderin tulopulssit.
  • Differentiaalisignaalit A+, A-, B+, B-, Z+ ja Z-
  • 1 digitaalilähtö enkooderin ohjaamiseen
  • 1 digitaalilähtö enkooderin lähtöön, ohjelmoitava jakaja
  • Valittavissa oleva enkooderin syöttöjännite +15/+24 V
  • Paikka: C

  VACON® I/O Expander OPTAI

  • Mahdollistaa erilaisten tulo- ja lähtösignaalien käytön VACON® NXL -taajuusmuuttajien ohjauksessa
  • 3 digitaalituloa, 24 V DC
  • 1 PTC-termistoritulo
  • 1 NO-relelähtö
  • +24 V:n ulkoinen tasavirtasyöttö tai jännitelähtö
  • Paikka: E

  VACON® Sin/Cos Encoder OPTAK

  • Käytetään sini-/kosinityyppisten inkrementtienkoodereiden yhdistämiseen VACON® NXP -tuotteeseen
  • Differentiaalisignaalit SIN+, SIN-, COS+, COS-, R+ ja R- (1 voltti huipusta huippuun)
  • Valittavissa oleva enkooderin syöttöjännite +5/+15/+24 V
  • Paikka: C

  VACON® I/O Expander OPTAL

  • Mahdollistaa erilaisten tulo- ja lähtösignaalien käytön VACON® NXS- ja VACON® NXP -taajuusmuuttajien ohjauksessa
  • 6 digitaalituloa, 42...240 V AC 
  • 1 avoin kollektori -digitaalilähtö
  • 1 analogiatulo 0...10 V
  • 1 analogiatulo -10...+10 V
  • 1 analogialähtö 0...10 V
  • 1 analogialähtö 0...20 mA
  • +15 V:n tasajännitelähtö
  • +24 V:n ulkoinen tasavirtasyöttö tai jännitelähtö
  • Paikka: A

  VACON® I/O Expander OPTAN

  • Mahdollistaa erilaisten tulo- ja lähtösignaalien käytön VACON® NXP -taajuusmuuttajien ohjauksessa
  • 6 galvaanisesti erotettua digitaalituloa, 24 V DC 
  • 2 analogiatuloa (0...10 V tai -10...+10 V tai 0...20 mA)
  • 2 analogialähtöä (0...10 V tai -10...+10 V tai 0...20 mA)
  • Ohjearvo +10 V DC ja -10 V DC
  • +24 V:n ulkoinen tasavirtasyöttö tai jännitelähtö
  • Paikka: A

  VACON® I/O Expander OPTB1

  • Antaa lisää digitaalitulo- ja/tai digitaalilähtösignaaleja VACON®-taajuusmuuttajille. Voidaan käyttää VACON® NX -tuotteissa sekä myös VACON® 100- ja VACON® 20 -tuotesarjoissa
  • 6 konfiguroitavaa digitaalista tulo-/lähtösignaalia
  • 0...24 V DC kun konfiguroitu tuloksi
  • Avoin kollektori kun konfiguroitu lähdöksi
  • Signaalityyppi valitaan pistikkeellä
  • +24 V:n tasajännitelähtö
  • VACON®NXS/NXP:n paikat BCDE
  • VACON®NXL:n paikat: E
  • VACON® 100:n paikat: CDE
  • VACON® 20:n paikat: E

  VACON® I/O Expander OPTB2

  • Antaa lisää relelähtösignaaleja ja termistoritulon VACON®-taajuusmuuttajille. Voidaan käyttää VACON® NX -tuotteissa sekä myös VACON® 100- ja VACON® 20 -tuotesarjoissa
  • 1 NO-relelähtö
  • 1 NO/NC-relelähtö
  • 1 PTC-termistoritulo
  • VACON® NXS/NXP:n paikat: BCDE
  • VACON® NXL:n paikat: E
  • VACON® 100:n paikat: CDE
  • VACON® 20:n paikat: E

  VACON® I/O Expander OPTB4

  • Mahdollistaa yhden analogiatulosignaalin ja kaksi analogialähtösignaalia VACON®-taajuusmuuttajiin. Voidaan käyttää VACON® NX -tuotteissa sekä myös VACON® 100- ja VACON® 20 -tuotesarjoissa
  • 1 galvaanisesti erotettu analogiatulo (0...20 mA)
  • 2 galvaanisesti erotettua analogialähtöä (0...20 mA)
  • +24 V:n tasajännitelähtö
  • VACON® NXS/NXP:n paikat: BCDE
  • VACON® NXL:n paikat: E
  • VACON® 100:n paikat: CDE
  • VACON® 20:n paikat: E

  VACON® I/O Expander OPTB5

  • Antaa kolme ylimääräistä relelähtösignaalia VACON®-taajuusmuuttajille. Voidaan käyttää VACON® NX -tuotteissa sekä myös VACON® 100- ja VACON® 20 -tuotesarjoissa
  • 3 NO-relelähtöä
  • VACON® NXS/NXP:n paikat: BCDE
  • VACON® NXL:n paikat: E
  • VACON® 100:n paikat: CDE
  • VACON® 20:n paikat: E

  VACON® PT100 Measurement OPTB8

  • Tuo VACON® NXS- ja VACON® NXP -taajuusmuuttajiin kolme lämpötilanmittauskanavaa
  • 2 PT100-anturituloa (3-johtimista)
  • Mittauskanava 3 mahdollistaa 1‒3 anturia sarjaan
  • Mittausalue -30…+200 °C
  • Uusiin asennuksiin suositellaan lisäkorttia OPT-BH
  • VACON® NXS/NXP:n paikat: BCDE

  VACON® I/O Expander OPTB9

  • Mahdollistaa viisi suurijännitteistä digitaalituloa ja yhden relelähdön VACON®-taajuusmuuttajiin. Voidaan käyttää VACON® NX -tuotteissa sekä myös VACON® 100- ja VACON® 20 -tuotesarjoissa
  • 5 digitaalituloa, 42…240 V AC 
  • 1 NO-relelähtö
  • VACON® NXS/NXP:n paikat: BCDE
  • VACON® NXL:n paikat: E
  • VACON® 100:n paikat: CDE
  • VACON® 20:n paikat: E

  VACON® Endat 2 OPTBB

  • Mahdollistaa nopeuden takaisinkytkennän EnDat 2 -enkooderista VACON® NXP -taajuusmuuttajaan. Käytä EnDat-liitäntää akselin absoluuttisen sijainnin lukemiseen. Optiokortti lähettää RS422-vaatimusten mukaisen simuloidun enkooderisignaalin.
  • Moottorin takaisinkytketty ohjaus (closed loop) edellyttää, että sin/cos-signaalit ovat saatavilla.
  • Absoluuttinen enkooderi Endat 2 -protokollalla
  • DATA-, CLOCK- ja sin/cos (1 Vpp) -tulo
  • Valittavissa oleva enkooderin syöttöjännite +5/+12/+15 V
  • 2 nopeaa digitaalituloa lyhyiden pulssien jäljittämiseen
  • Lähtöjen A+, A-, B+ ja B- inkrementaaliset signaalit RS422-vaatimusten mukaan
  • Paikka: C

  VACON® Resolver OPTBC

  • Mahdollistaa nopeuden takaisinkytkennän VACON® NXP -taajuusmuuttajaan resolverista. Kortissa on simuloitu pulssienkooderilähtö.
  • Konfiguroitava magnetointisignaalin taajuus, 2‒20 kHz
  • Differentiaaliset sin/cos-takaisinkytkentäsignaalit
  • Differentiaalinen HTL:n lukitustulo sijaintitietojen merkintää varten
  • Differentiaalinen HTL-enkooderitulo (A-, B- ja Z-signaalit)
  • Differentiaalinen HTL-simuloitu enkooderilähtö (A-, B- ja Z-signaalit)
  • Paikka: C

  VACON® EnDat 2.1 ja SSI OPTBE

  • Mahdollistaa nopeuden takaisinkytkennän VACON® NXP -tuotteeseen EnDat 2.1 -enkooderista. Käytä EnDat-liitäntää akselin absoluuttisen sijainnin lukemiseen.
  • Moottorin takaisinkytketty ohjaus (closed loop) edellyttää, että sin/cos-signaalit ovat saatavilla.
  • EnDat 2.1 -protokollan tuki
  • Differentiaalisignaalit DATA+, DATA-, CLOCK+ ja CLOCK-
  • Differentiaalisignaalit SIN+, SIN-, COS+ ja COS- (1 voltti huipusta huippuun)
  • Valittavissa oleva enkooderin syöttöjännite +5/+12/+15 V
  • Paikka: C

  VACON® I/O Expander OPTBF

  • Antaa lisää lähtösignaaleja VACON®-taajuusmuuttajille. Voidaan käyttää VACON® 100- ja VACON® 20 -tuotesarjoissa
  • 1 avoin kollektori -digitaalilähtö
  • 1 analogialähtö (0...10 V tai 0...20 mA)
  • 1 NO-relelähtö
  • VACON® 100:n paikat: CDE
  • VACON® 20:n paikat: E

  VACON® Temperature Measurement OPTBH

  • Tuo VACON®-taajuusmuuttajiin kolme lämpötilanmittauskanavaa. Voidaan käyttää VACON® NXS-, VACON® NXP- ja VACON® 100 -tuotteissa
  • 3 lämpötilanmittaus- kanavaa
  • PT100-, PT1000-, Ni1000-, KTY84-anturin tuki
  • Mittausalue -50…+200 °C
  • Kaikki mittauskanavat tukevat 1...3 PT100-anturia sarjassa.
  • VACON® NXS/P:n paikat: BCDE
  • VACON® 100:n paikat: CDE

  VACON® SystemBus Adapter OPTD1

  • Mahdollistaa VACON® NXP -taajuusmuuttajien kytkennän valokuitukaapeleilla. Yhteyttä voidaan käyttää taajuusmuuttajien väliseen tiedonsiirtoon tai niiden rinnakkaiskytkentään, jos halutaan saavuttaa suurempi teho.
  • 2 kuituoptista paria
  • VACON® NXP:n paikat: DE

  VACON® SystemBus ja CAN Adapter OPTD2

  • Mahdollistaa VACON® NXP -taajuusmuuttajien kytkennän valokuitukaapeleilla. Käytä yhteyttä taajuusmuuttajien väliseen tiedonsiirtoon tai niiden rinnankytkentään, jos halutaan saavuttaa suurempi teho. Kortissa on myös CAN-liitäntä useiden taajuusmuuttajien valvontaan, mukautettuun CAN-tiedonsiirtoon tai I/O-laajennukseen.
  • 1 kuituoptinen pari
  • Galvaanisesti erotettu CAN-liitäntä (3-napainen pistokeliitäntä)
  • IEC 61131 -sovellus CAN
  • MonitorBus
  • VACON® NXP:n paikat: DE

  VACON® RS232 Adapter OPTD3

  • Mahdollistaa VACON® NXS- ja VACON® NXP -taajuusmuuttajien kytkennän tietokoneeseen RS232-liitännän välityksellä
  • Galvaanisesti erotettu RS232-liitäntä
  • D9-liitin
  • VACON® NXS/NXP:n paikat: DE

  VACON® CAN Adapter OPTD6

  • Mahdollistaa CAN-liitännän VACON® NXP -taajuusmuuttajien IEC 61131 -standardin mukaiseen käyttöön. Käytä CAN-liitäntää useiden taajuusmuuttajien valvontaan, mukautettuun CAN-tiedonsiirtoon tai I/O-laajennukseen.
  • Galvaanisesti erotettu CAN-liitäntä (3-napainen pistokeliitäntä)
  • IEC 61131 -sovellus CAN
  • MonitorBus
  • VACON® NXP:n paikat: DE

  VACON® Line Voltage Measurement OPTD7

  • Tarjoaa VACON® NXP -taajuusmuuttajiin liitäntämahdollisuuden verkko-/linjajännitteen mittaamista varten. Kortti sisältää muuntajan linjajännitteen pienentämiseksi mitattavissa olevalle heilahteluvälille. Korttia käytetään AFE:n, uusiutuvan energian ja mikroverkon kaltaisissa sovelluksissa.
  • Linjajännite ja taajuuden mittaus
  • Ulkoinen jännitteenmuunnin 1:60
  • 380…690 V:n AC-tulojännite
  • VACON® NXP:n paikat: C

  VACON® I/O Expander OPTF1

  • Mahdollistaa relelähdöt VACON® 100 HVAC -tuotteisiin vanhojen ohjauskorttien avulla
  • Yhteensopiva 70CVB01015- ja 70CVB01418-ohjauskorttien kanssa
  • 2 NO/NC-relelähtöä
  • 1 NO-relelähtö

  VACON® I/O Expander OPTF2

  • Mahdollistaa relelähdöt ja termistoritulon VACON® 100 HVAC -tuotteisiin vanhojen ohjauskorttien avulla
  • Yhteensopiva 70CVB01015- ja 70CVB01418-ohjauskorttien kanssa
  • 2 NO/NC-relelähtöä
  • 1 PTC-termistoritulo

  VACON® I/O Expander OPTF3

  • Mahdollistaa erilaisten tulo-/lähtösignaalien ja RS485-liitännän käytön VACON® 100- ja VACON® 100 FLOW -tuotteissa. Myös VACON® 100 HVAC -tuotteet, joissa on uusi ohjauskortti, tukevat tätä I/O-korttia.
  • Yhteensopiva 70CVB01582-ohjauskortin kanssa
  • 6 kpl 0…24 V:n digitaalituloa
  • 2 analogiatuloa (0…10 V tai 0…20 mA)
  • 1 analogialähtö (0...10 V tai 0...20 mA)
  • 2 NO/NC-relelähtöä
  • 1 NO-relelähtö
  • +10 V:n tasavirtalähteen ohjejännite
  • +24 V:n ulkoinen tasavirtasyöttö tai jännitelähtö
  • RS485-liitäntä kenttäväylään

  VACON® I/O Expander OPTF4

  • Mahdollistaa erilaisten tulo-/lähtösignaalien ja RS485-liitännän käytön VACON® 100- ja VACON® 100 FLOW -tuotteissa. Myös VACON® 100 HVAC -tuotteet, joissa on uusi ohjauskortti, tukevat tätä I/O-korttia.
  • Yhteensopiva 70CVB01582-ohjauskortin kanssa
  • 6 digitaalituloa, 0...24 V 
  • 2 analogiatuloa (0…10 V tai 0…20 mA)
  • 1 analogialähtö (0...10 V tai 0...20 mA)
  • 2 NO/NC-relelähtöä
  • 1 PTC-termistoritulo
  • +10 V:n tasavirtalähteen ohjejännite
  • +24 V:n ulkoinen tasavirtasyöttö tai jännitelähtö
  • RS485-liitäntä kenttäväylään

  VACON® Advanced Safety Option OPTLBL

  • Adds advanced functional safety capabilities to the VACON® NXP family
  • Safe Stop Functions: SS1 – Safe Stop 1, SS2 – Safe Stop 2, SQS – Safe Quick Stop, SBC – Safe Brake Control, SOS – Safe Operating Stop
  • Safe Speed Functions: SLS – Safe Limited Speed, SMS – Safe Maximum Speed, SSR – Safe Speed Range, SSM – Safe Speed Monitoring
  • Encoder input: Proximity Switch
  • PROFISAFE (requires OPTE3/OPTE5)
  • Slot: D

  VACON® Advanced Safety Option OPTBM

  • Adds advanced functional safety capabilities to the VACON® NXP family
  • Safe Stop Functions: SS1 – Safe Stop 1, SS2 – Safe Stop 2, SQS – Safe Quick Stop, SBC – Safe Brake Control, SOS – Safe Operating Stop
  • Safe Speed Functions: SLS – Safe Limited Speed, SMS – Safe Maximum Speed, SSR – Safe Speed Range, SSM – Safe Speed Monitoring
  • Encoder input: Proximity Switch, HTL/TTL
  • PROFISAFE (requires OPTE3/OPTE5)
  • Slot: D

  VACON® Advanced Safety Option OPTBN

  • Adds advanced functional safety capabilities to the VACON® NXP family
  • Safe Stop Functions: SS1 – Safe Stop 1, SS2 – Safe Stop 2, SQS – Safe Quick Stop, SBC – Safe Brake Control, SOS – Safe Operating Stop
  • Safe Speed Functions: SLS – Safe Limited Speed, SMS – Safe Maximum Speed, SSR – Safe Speed Range, SSM – Safe Speed Monitoring
  • Encoder input: Proximity Switch, SIN/COS
  • PROFISAFE (requires OPTE3/OPTE5)
  • Slot: D

Ole sosiaalinen Osallistu

Haluatko olla meihin yhteydessä?

Tutustu meihin ja osallistu keskusteluun
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Accept-Language", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/products/vacon/options/functional-extensions/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "34.229.126.29", "UserHostName": "34.229.126.29", "UserLanguages": [ "en-US", "en;q=0.5" ] }