VLT® Kenttäväylät

 • Taajuusmuuttajan käyttö kenttäväylän kautta pienentää järjestelmän kustannuksia, nopeuttaa ja tehostaa tiedonsiirtoa ja mahdollistaa yksinkertaisemman käyttöliittymän.
 • VLT® PROFIBUS DP MCA 101

  • Mahdollistaa laajan yhteensopivuuden, korkean käytettävyysasteen, tuen kaikille tärkeimmille PLC-toimittajille ja yhteensopivuuden myöhempien versioiden kanssa 
  • Nopea ja tehokas tiedonsiirto, yksinkertainen asennus, pitkälle kehitetyt diagnoosi- ja parametrisointitoiminnot sekä automaattinen prosessidatan konfigurointi GSD-tiedoston avulla
  • Jaksottainen parametrisointi käyttämällä PROFIBUS DP-V1:ä, PROFIdrivea tai Danfossin FC-profiilin tilakoneita, PROFIBUS DP-V1, isäntä, tasot 1 ja 2

  VLT® DeviceNet MCA 104

  • Edistyksellisen Producer/Consumer-teknologian ansiosta tiedonkäsittely on luotettavaa ja tehokasta.
  • ODVA:n taajuusmuuttajaprofiili, jota tuetaan käyttäen I/O-instanssia 20/70.21/71 varmistaa yhteensopivuuden nykyisten järjestelmien kanssa.
  • ODVA:n vahvan yhdenmukaisuuden testausperiaatteet varmistavat, että tuotteet toimivat keskenään.

  VLT® CANopen MCA 105

  • Standardisoitu käsittely ja yhteentoimivuus tuovat lisäjoustoa ja alentavat kustannuksia.
  • VLT® AutomationDriven CANOpen MCA 105 -optio mahdollistaa nopean pääsyn sekä taajuusmuuttajan ohjaus- ja tilatietoihin (PDO-tiedonsiirto) että asyklisten tietojen kautta kaikkiin parametreihin (SDO-tiedonsiirto).
  • Yhteentoimivuus on taattu niin, että optiossa on käytössä taajuusmuuttajan DSP402 AC profiili.

  VLT® AK-LonWorks MCA 107

  • Täydellinen elektroninen jäähdytys- ja ohjausjärjestelmä jäähdytysratkaisujen valvontaan ja ohjaukseen
  • Yksinkertainen liitäntä ADAP-KOOL® Lon -verkkoon – kun olet syöttänyt verkko-osoitteen, näppäile huoltokoodi, joka käynnistää automaattisen konfigurointiprosessin.

  VLT® LonWorks MCA 108

  • Rakennusautomaatioon kehitettynä se mahdollistaa tiedonsiirron saman järjestelmän yksittäisten laitteiden välillä (Peer-to-Peer) ja parantaa ohjauksen hajauttamismahdollisuuksia.
  • Ei tarvetta pääyksikölle (master-follower)
  • Yksiköt vastaanottavat signaalit suoraan
  • Tukee Echelonin vapaan topologian liitäntää (joustava kaapelointi ja asennus)
  • Tukee sulautettuja I/O-pisteitä ja I/O-optioita (hajautettujen I/O-pisteiden helppo implementointi) 
  • Anturin signaalit voidaan siirtää nopeasti toiseen ohjaimeen väyläkaapeleiden avulla.
  • Sertifioitu yhteensopivaksi LonMark ver. 3.4:n määrittelyjen kanssa

  VLT® BACnet/IP MCA 125

  • VLT® BACnet/IP MCA 125 -lisäkortti mahdollistaa VLT® HVAC -taajuusmuuttajan toiminnan optimoinnin, kun sitä ohjataan BACnet/IP-protokollaa käyttävässä rakennusautomaatiojärjestelmässä tai kun BACnet-protokollaa käytetään Ethernet-yhteyden kautta
  • Lisäkortissa on kaksi Ethernet-liityntää, mikä mahdollistaa verkon ketjutuksen, jolloin ulkoisia kytkimiä ei tarvita. 
  • VLT® BACnet/IP MCA 125 -lisäkortin ansiosta tavanomaisen rakennusautomaatiosovelluksen ohjaus ja monitorointi on helppoa, mikä alentaa kokonaiskustannuksia 
  • Perustoiminnallisuuden lisäksi lisäkortti mahdollistaa:
   • Change of Value (COV) -arvon muuttamisen
   • Luku-/kirjoitusominaisuudet yhtenä viestinä
   • Hälytys-/varoitusilmoitukset
   • PID Loop object
   • Segmentoidun tiedonsiirron
   • Monitoroinnin 
    

  Lue VLT® BACnet/IP MCA 125 -tietolehtinen
  VLT® BACnet MCA 109

  • BACnet-protokolla on kansainvälinen protokolla, joka integroi tehokkaasti kaikki rakennusautomaatiolaitteiden osat, käyttölaitetasolta rakennuksen automaatiojärjestelmään.
  • BACnet-option avulla on mahdollista lukea kaikki analogia- ja digitaalitulot ja ohjata kaikkia VLT® HVAC Driven analogia- ja digitaalilähtöjä.
  • Kaikkia tuloja ja lähtöjä voidaan käyttää erillään taajuusmuuttajan toiminnoista, ja siksi I/O-pisteet ovat etäohjattavissa:
   • COV (Change of Value)
   • Reaaliaikakellon synkronointi BACnet-väylän kautta
   • Luku-/kirjoitusominaisuudet
   • Hälytysten ja varoitusten käsittely 

  VLT® PROFIBUS Converter MCA 113

  • PROFIBUS-optioiden erikoisversio, joka muuttaa VLT® 3000:n komentoja VLT® AutomationDriveen sopiviksi
  • VLT® 3000 voidaan vaihtaa VLT® AutomationDriveen tai olemassa olevaa järjestelmää voidaan laajentaa ilman kallista PLC-ohjelman vaihtoa.
  • Kun päivitetään eri kenttäväylään, asennettu muunnin on helppo irrottaa ja vaihtaa toiseen optioon. Tämä turvaa investoinnin joustavuudesta tinkimättä.

  VLT® PROFIBUS Converter MCA 114

  • PROFIBUS-optioiden erikoisversio, joka muuttaa VLT® 5000:n komentoja VLT® AutomationDriveen sopiviksi.
  • VLT® 5000 voidaan vaihtaa VLT® AutomationDriveen tai olemassa olevaa järjestelmää voidaan laajentaa ilman kallista PLC-ohjelman vaihtoa.
  • Kun päivitetään eri kenttäväylään, asennettu muunnin on helppo irrottaa ja vaihtaa toiseen optioon. Tämä turvaa investoinnin joustavuudesta tinkimättä. Optio tukee DPV1:ä.

  VLT® PROFINET MCA 120

  • Yhdistää ainutlaatuisella tavalla korkeimman suorituskyvyn ja mahdollisimman suuren avoimuuden. Optio on suunniteltu niin, että useita VLT® PROFIBUS MCA 101:n ominaisuuksia voidaan käyttää uudestaan, mikä minimoi käyttäjän työmäärän PROFINET-sovellukseen siirryttäessä ja turvaa PLC-ohjelmaan tehdyn investoinnin.
  • Samat PPO-tyypit kuin MCA 101 PROFIBUS -väylässä helpottavat PROFINET-sovellukseen siirtymistä.
  • Sisäänrakennettu verkkopalvelin etädiagnoosia ja taajuusmuuttajan vakioparametrien lukemista varten
  • MRP-tuki 
  • DP-V1-diagnostiikan tuki mahdollistaa helpon, nopean ja standardisoidun varoitus- ja vikatietojen käsittelyn PLC:llä, mikä parantaa järjestelmän kaistanleveyttä.
  • PROFISAFE-ratkaisun tuki MCB 152 -optioon yhdistettynä
  • Toteutus yhdenmukaisuusluokan B mukaisesti

  VLT® EtherNet/IP MCA 121

  • Ethernet on tulevaisuuden standardi tiedonsiirrolle tehdasympäristöissä.
  • Perustuu uusimpaan teollisuuden käyttöön tarkoitettuun teknologiaan ja täyttää kaikkein tiukimmatkin vaatimukset. EtherNet/IP laajentaa kaupallisesti saatavissa olevan Ethernetin yleisen teollisen protokollan (Common Industrial Protocol, CIP™) käyttöön. Sama ylemmän tason protokolla ja objektiluokka kuin DeviceNetissä.
  • Sen tarjoamia edistyksellisiä ominaisuuksia ovat:
   • Sisäänrakennettu tehokas kytkin, joka mahdollistaa linjatopologian ja eliminoi ulkoisten kytkimien tarpeen
   • DLR Ring kehittynyttä verkonhallintatopologiaa varten
   • Perustuu CIP™-tekniikkaan, joka mahdollistaa PLC-ohjelmamahdollisuuden uudelleenkäytön siirryttäessä DeviceNet-väylästä EtherNet/IP:hen 
   • Edistykselliset kytkin- ja diagnoositoiminnot
   • Sisäänrakennettu verkkopalvelin mahdollistaa kaukodiagnosoinnin ja parametrien etälukemisen
   • Sähköpostiominaisuus huoltoilmoituksille 
   • Unicast- ja Multicast-tiedonsiirto
   • ODVA-sertifioitu. Täyttää uusimmat standardit 
    
   

  VLT® Modbus TCP MCA 122

  • Modbus TCP on ensimmäinen teollinen Ethernet-pohjainen automaatioprotokolla
  • Yhdistää Modbus TCP -pohjaisiin verkkoihin. Se pystyy käsittelemään 5 ms:n liitäntävälin molempiin suuntiin ja on näin ollen yksi markkinoiden nopeimmista Modbus TCP -laitteista. Isäntäredundanssia varten optiossa on jännitteellinen vaihto kahden isännän välillä.
  • Muut ominaisuudet:
   • Sisäänrakennettu verkkopalvelin etädiagnoosia ja taajuusmuuttajan vakioparametrien lukemista varten
   • Sähköposti-ilmoitukset voidaan määrittää sähköpostiviestin lähettämiseen yhdelle tai useammalle vastaanottajalle, jos tietty varoitus tai hälytys annetaan tai kuitataan.
   • Dual Master PLC -yhteys redundanssin varmistamiseksi

  VLT® POWERLINK MCA 123

  • Edustaa kenttäväylän toista sukupolvea. Teollisen Ethernetin suuren bittinopeuden ansiosta automaatiomaailman IT-tekniikoiden täysi hyöty on nyt tehdasmaailman saatavilla.   
  • Se mahdollistaa suorituskykyiset reaaliaika- ja synkronointitoiminnot. CANopen-pohjaisten tiedonsiirtomalliensa, verkon hallintansa ja laitteen kuvausmallinsa ansiosta tekniikka tarjoaa paljon muutakin kuin vain nopean tiedonsiirtoverkon.
  • Täydellinen ratkaisu:
   • Dynaamiseen liikkeenohjaussovellukseen
   • Materiaalien käsittelyyn
   • Synkronointi- ja paikannussovelluksiin

  VLT® EtherCAT MCA 124

  • Tarjoaa liitäntämahdollisuuden EtherCAT-pohjaisiin verkkoihin EtherCAT-protokollan avulla
  • Hoitaa EtherCAT-väylätiedonsiirtoa täydellä nopeudella ja liitäntää taajuusmuuttajaan 4 ms:n välein molempiin suuntiin. Näin MCA 124 toimii alhaisen suorituskyvyn verkoista servosovelluksiin asti.
  • EoE Ethernet over EtherCAT -tuki
  • HTTP (Hypertext Transfer Protocol) sisäänrakennetun verkkoselaimen kautta tehtävään vianmääritykseen
  • CoE:llä (CAN Over Ethernet) pääsy taajuusmuuttajan parametreihin
  • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) sähköposti-ilmoituksiin
  • TCP/IP:llä helppo pääsy taajuusmuuttajan konfigurointitietoihin MCT 10 -työkalulla

  VLT® DeviceNet Converter MCA 194

  • Muuttaa VLT® 5000:n komennot (I/O-instanssit ja välilliset viestit) VLT® AutomationDriveen, mikä tarkoittaa, että VLT® 5000 voidaan vaihtaa VLT® AutomationDriveen tai järjestelmää voidaan laajentaa ilman kallista PLC-ohjelman vaihtoa.  
  • Kun myöhemmin päivitetään eri kenttäväylään, asennettu muunnin voidaan helposti irrottaa ja vaihtaa toiseen optioon. Tämä turvaa investoinnin joustavuudesta tinkimättä.

Ole sosiaalinen Osallistu

Haluatko olla meihin yhteydessä?

Tutustu meihin ja osallistu keskusteluun
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Accept-Language", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/products/vlt/options/fieldbus-options/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "34.229.126.29", "UserHostName": "34.229.126.29", "UserLanguages": [ "en-US", "en;q=0.5" ] }