VLT® Toiminnalliset laajennukset

 • Toiminnalliset laajennukset tekevät taajuusmuuttajasta joustavamman laajentamalla tulo- ja lähtöliitäntöjä ja tarjoamalla erilliset liitäntämahdollisuudet lukuisille eri takaisinkytkentälaitteille.
 • VLT® General Purpose I/O MCB 101

  • Laaja valikoima ohjaimen tuloja ja lähtöjä 
  • 3 digitaalituloa 0–24 V: Looginen ‘0’ < 5 V; Looginen ‘1’ > 10V 
  • 2 analogiatuloa 0–10 V: Resoluutio 10 bittiä + signaali
  • 2 digitaalilähtöä, NPN/PNP työntö/veto
  • 1 analogialähtö 0/4–20 mA
  • Jousikuormitteinen liitäntä

  VLT® Encoder Input MCB 102

  • Mahdollistaa erityyppisten inkrementaalisten ja absoluuttisten enkooderien kytkemisen. Kytkettyä enkooderia voidaan käyttää sekä takaisinkytkettyyn (closed loop) nopeudensäätöön että aksiaalivuomoottorin takaisinkytkettyyn ohjaukseen.  
  • Tuettuja enkooderityyppejä ovat:
   • 5V TTL (RS 422)
   • 1VPP SinCos
   • SSI
   • Hiperface
   • EnDat

  VLT® Resolver Input MCB 103

  • Tämä optio mahdollistaa resolverin kytkemisen moottorin nopeuden takaisinkytkentätiedon saamiseksi.
  • Ensiöjännite......2–8 Vrms
  • Ensiötaajuus......2,0–15 kHz 
  • Ensiövirta enint.......50 mA rms
  • Toisiopuolen tulojännite......4 Vrms 
  • Jousikuormitteinen liitäntä

  VLT® Relay Card MCB 105

  • Mahdollistaa releen toimintojen laajentamisen kolmella ylimääräisellä relelähdöllä.
  • Suurin kytkentänopeus nimellis-/pienimmällä kuormalla......6 min–1/20 s-1
  • Suojaa ohjauskaapelin liitäntää
  • Jousikuormitettu ohjausjohtimen liitäntä
  • Maks. liitinkuorma:
   • AC-1 Vastuskuorma......240 V  AC 2 A
   • AC-15 Induktiivinen kuorma @cos fi 0,4......240 V AC 0,2 A
   • DC-1 Vastuskuorma......24 V:n tasavirta 1 A
   •  DC-13 Induktiivinen kuorma @cos fi 0,4......24 V:n tasavirta 0,1 A 
  • Min. liitinkuorma:
   • DC 5 V......10 mA

  VLT® Safe PLC I/O MCB 108

  • VLT® AutomationDrive FC 302 sisältää turvallisuustulon perustuen yksittäisen navan 24 V:n tasavirtatuloon. 
  • Useimmissa sovelluksissa tämän tulon avulla käyttäjä voi varmistaa turvallisuuden kustannustehokkaalla tavalla. Edistyksellisempien tuotteiden, kuten Safety PLC:n, valoverhojen jne., kanssa toimiva Safe PLC -liittymä mahdollistaa kaksijohtimisen turvayhteyden kytkennän.
  • Safe PLC -käyttöliittymän avulla Safe PLC voi katkaista plus- tai miinus-yhteyden häiritsemättä Safe PLC:n ohjaussignaalia.

  VLT® Analog I/O MCB 109

  • Tämä analoginen tulo-/lähtöoptio voidaan asentaa helposti taajuusmuuttajaan ylimääräisiä tuloja/lähtöjä hyödyntämällä. Optio parantaa toiminnallisuutta ja ohjausta. 
  • Tämä optio päivittää taajuusmuuttajan sisäänrakennetun kellon akun back-up-virtasyötöllä (joka tyypillisesti kestää 10 vuotta ympäristöstä riippuen). Tämä mahdollistaa kaikkien taajuusmuuttajan kellotoimintojen vakaan käytön ajastettuina toimintoina.
  • 3 analogiatuloa, joista jokainen voidaan konfiguroida sekä jännite- että lämpötilatuloksi
  • 0 –10 V:n liitäntä analogisille signaaleille samoin kuin PT1000- ja NI1000-lämpötilatuloille
  • 3 analogialähtöä, jotka voidaan konfiguroida 0–10 V:n lähdöiksi

  VLT® PTC Thermistor Card MCB 112

  •  Mahdollistaa paremman moottorin tilan seurannan verrattuna sisäänrakennettuun ETR-toimintoon ja termostoriliitäntään  
  • Suojaa moottoria ylikuumenemiselta
  • ATEX-hyväksytty käytettäväksi Ex d- ja Ex e -moottorien kanssa (EX e vain FC302)
  • Käyttää Safe Stop -turvapysäytystoimintoa, joka on hyväksytty SIL 2 IEC 61508 -standardin mukaisesti

  VLT® Sensor Input MCB 114

  • Suojaa moottoria ylikuumenemiselta valvomalla laakereiden ja käämien lämpötilaa moottorissa 
  • Kolme itsehavaitsevaa anturisisääntuloa 2- tai 3-johtimisille PT100/PT1000-antureille 
  • Yksi ylimääräinen analogiatulo 4–20 mA

  VLT® Safety Option MCB 140 -turvallisuusoptiosarjat

  •  VLT® Safety Option MCB 140 ja MCB 141 sisältävät turvallisuusoptioita, joihin kuuluu turvallinen pysäytys (Safe Stop 1, SS1), turvallisesti rajoitettu nopeus (Safely Limited Speed, SLS) ja turvallinen nopeusvalvonta (Safe Speed Monitor, SSM). 
  • Optioita voidaan käyttää PL e:hen saakka ISO 13849-1 -standardin mukaan.
  • MCB 140 on normaali B-optio.
  • MCB141:ssä on sama toiminnallisuus ulkoisessa 45 mm:n koteloinnissa. MCB141 antaa käyttäjälle mahdollisuuden käyttää MCB 140 -toiminnallisuutta myös silloin, kun käytössä on toinen B-optio.
  • Eri käyttötilat voidaan konfiguroida helposti käyttämällä laitteen näyttöä ja painikkeita. Optiot antavat käyttöön ainoastaan rajoitetun valikoiman parametreja parametrisoinnin nopeuttamiseksi.
  • Yksikanavainen ja kaksikanavainen käyttö mahdollisia
  • Lähestymiskytkin nopeuden takaisinkytkentänä
  • SS1-, SLS- ja SMS-toiminnallisuus
  • Helppo ja nopea parametrisointi

  VLT® Safety Option MCB 150 ja MCB 151

  • Laajentavat Safe Torque Off (STO) -toimintoa, joka on integroitu vakiona VLT® AutomationDriveen. Käytä turvallista pysäytystä (Safe Stop 1, SS1) hallittuun pysähtymiseen ennen vääntömomentin poistamista. Käytä turvallisesti rajoitettu nopeus (Safely Limited Speed, SLS) -toimintoa sen valvomiseen, ylittyykö tietty nopeus. 
  • Toimintoja voidaan käyttää PL d:hen asti EN ISO 13849-1 -standardin ja SIL 2:een asti IEC 61508 -standardin mukaisesti.
  • Muita standardien mukaisia turvallisuustoimintoja
  • Ulkoisten turvallisuuslaitteiden vaihtaminen
  • Pienemmät tilavaatimukset
  • 2 turvallista ohjelmoitavaa tuloa
  • 1 turvallinen lähtö (T37:lle)
  • Helpompi koneen sertifiointi
  • Taajuusmuuttajaan voidaan syöttää virtaa jatkuvasti.
  • Turvallinen LCP-kopiointi
  • Dynaaminen käyttöönottoraportti
  • TTL (MCB 150)- tai HTL (MCB 151) -enkooderi nopeuden takaisinkytkentänä

  VLT® Safety Option MCB 152

  • Mahdollistaa Safe Torque Off (STO) -toiminnon aktivoimisen PROFIsafe-kenttäväylän kautta yhdistettynä VLT® PROFINET MCA 120 -kenttäväyläoptioon. Se parantaa joustavuutta liittämällä turvallisuuslaitteita ratkaisun sisällä.  
  • Turvallisuustoiminnot on toteutettu EN IEC 61800-5-2 -standardin mukaisesti.
  • Tukee PROFIsafe-toiminnallisuutta, jolla VLT® AutomationDriven integroitujen turvallisuustoimintojen aktivointi on mahdollista mistä tahansa PROFIsafe-isäntäkoneesta, EN IEC 61508- ja EN IEC 62061 -standardien mukaiselle turvallisuuden eheystasolle (Safety Integrity Level, SIL) 2 asti sekä EN ISO 13849-1 -standardin mukaiselle suorituskykytasolle (Performance Level, PL) d, kategoriaan 3 asti.
  • PROFIsafe-laite (yhdistettynä MCA 120:een)
  • Ulkoisten turvallisuuslaitteiden vaihtaminen
  • 2 turvallista ohjelmoitavaa tuloa
  • Turvallinen LCP-kopiointi
  • Dynaaminen käyttöönottoraportti

  VLT® Extended Cascade Controller MCO 101

  • Helppo asentaa
  • Päivittää sisäänrakennetun kaskadiohjauksen käyttämään useampia pumppuja ja tehokkaampaa pumpun ohjausta isäntä-/seuraajaohjaustilassa
  • Enintään 6 pumppua tavallisessa kaskadiasetuksessa
  • Enintään 5 pumppua isäntä-/seuraaja-asetuksessa
  • FKatso tekniset tiedot kohdasta VLT® Relay Option MCB 105

  VLT® Extended Relay Card MCB 113

  • Lisätulot/-lähdöt parantavat joustavuutta. 
  • 7 digitaalituloa
  • 2 analogialähtöä
  • 4 SDPT-relettä
  • NAMUR-suositusten mukainen
  • Galvaaninen erotuskapasiteetti

   

Ole sosiaalinen Osallistu

Haluatko olla meihin yhteydessä?

Tutustu meihin ja osallistu keskusteluun
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Accept-Language", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/products/vlt/options/functional-extensions/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "34.229.126.29", "UserHostName": "34.229.126.29", "UserLanguages": [ "en-US", "en;q=0.5" ] }