DrivePro® services

 • Taajuusmuuttajan odotettu elinkaari on pitkä ja koostuu eri vaiheista, joilla on erilaiset ominaispiirteet ja vaatimukset. Uuden kokoonpanon suunnittelusta ja mitoituksesta aina hankintaan, toimitukseen ja asennukseen sekä lopulta pitkäaikaiseen käyttövaiheeseen asti kaikki toimet vaikuttavat arvoketjuun ja tuotteen elinkaareen. DrivePro®-palvelut on suunniteltu maksimoimaan edut parantamalla kokonaistehokkuutta ja -kannattavuutta sekä minimoimaan Danfossin taajuusmuuttajaratkaisun käyttökustannukset sovelluskohteesta ja toimialasta riippumatta.

  DrivePro® Workshop Repair

  Sertifioitu huoltohenkilökunta käyttää alkuperäisiä varaosia ja asiantuntemustaan taajuusmuuttajien korjaamiseen. Tämä palvelu koskee taajuusmuuttajia, jotka voidaan toimittaa Danfossin huoltokeskukseen.

  Edut:

  • Optimoidut kustannukset
  • Puolen vuoden takuu korjatuille/vaihdetuille osille

  DrivePro® Field Repair

  Sertifioitu huoltohenkilökunta vierailee asiakkaan luona katsomassa, voidaanko tuote korjata vai onko se vaihdettava. Asiantunteva huoltohenkilöstö korjaa taajuusmuuttajan ja käyttää korjaamiseen alkuperäisiä varaosia. Tämä palvelu on tarkoitettu tilanteisiin, joissa on reagoitava nopeasti tai joissa taajuusmuuttajia ei voida toimittaa Danfossin huoltokeskukseen.

  Edut:
  • Lyhyempi seisokkiaika
  • Puolen vuoden takuu korjatuille/vaihdetuille osille

  DrivePro® Service Support

  Tämän palvelun kautta käytössäsi on paikallinen asiakaspalveluhenkilö, jolla on tarjota vastaukset kaikkiin Danfoss Drivesia koskeviin kysymyksiin.

  Edut:

  • Nopeuttaa toimintaa tarjoamalla nopeat vastaukset Danfossin taajuusmuuttajia koskeviin kysymyksiin
  • Ongelmat voidaan ratkaista nopeasti.

  DrivePro® Spare Parts

  Kuten minkä tahansa sähkölaitteen, myös Danfoss Drives -tuotteiden elinkaaren aikana voi tulla eteen tilanne, jossa laitetta joudutaan korjaamaan. Alkuperäisiä varaosia tai varaosasarjoja on saatavana nopeasti toimitettuina kaikkialle maailmaan. Varaosat jaetaan kolmeen kategoriaan: itse tehtävään huoltoon, kunnossapitoon ja korjaukseen tarvittavat varaosat. Itse tehtävään huoltoon tarkoitettuja varaosia voidaan käyttää tuotteen kunnossapitoon tai korjaamiseen ilman huoltokoulutusta; kunnossapitoon ja korjauksiin tarkoitetut varaosat edellyttävät, että huollon tekee sertifioitu henkilö.

  Edut:

  • Pitkittyneet seisokkiajat voidaan välttää, kun oikeat varaosat ovat saatavilla eri puolilla maailmaa
  • Alkuperäisistä Danfoss-varaosista tai -varaosasarjoista on saatavana uusin versio, ja ne sisältävät uusimmat päivitykset.
   

  DrivePro® Start-up

  Tämä palvelu sisältää tuotteen ja sen asennuksen tarkistuksen, käyttöönoton ja taajuusmuuttajien konfiguroinnin käyttökohteen tarpeiden mukaan sekä koekäyttöjen suorittamisen. Kaikki toimenpiteet ja suositukset dokumentoidaan myöhempää tarkistusta ja käyttöä varten. Perimmäisenä tarkoituksena on varmistaa, että taajuusmuuttaja toimii alusta alkaen parhaimmalla mahdollisella tavalla käytettävyyden maksimoimiseksi.

  Edut:  
  • Maksimoi taajuusmuuttajien elinkaaren ja käytettävyyden varmistamalla asianmukaisen asennuksen ja säädön
  • Lyhentää käyttöönottoaikaa laadusta tinkimättä tehokkailla ja kentällä testatuilla käynnistysmenetelmillä, jotka on räätälöity Danfossin taajuusmuuttajille

  DrivePro® Maintenance

  Danfoss Drives suunnittelee ja valmistaa tuotteita, joiden laatu ja suorituskyky ovat markkinoiden parhaita. Jos tuotteita kuitenkin rasitetaan jatkuvasti äärimmilleen esimerkiksi vaativissa käyttöolosuhteissa, rasitus voi ajoittain alkaa näkyä.

  Tämä palvelu turvaa asiakkaan investoinnin varmistamalla, että prosessin tuottavuus pysyy mahdollisimman hyvänä mahdollisimman pitkään ja kallis seisokkiaika saadaan pidettyä minimissä.

  Perinteisten huoltopalveluiden lisäsi Danfoss Drives tarjoaa myös ennalta laadittuun huoltoaikatauluun perustuvaa ennaltaehkäisevää huoltoa tai tuotteen antamien merkkien perusteella tehtävää ennakoivaa kunnossapitoa.

  Edut:

  • Maksimoi prosessien toiminta-ajan
  • Eliminoi odottamattoman ja kalliin seisokkiajan

  DrivePro® Upgrade

  DrivePro® Upgrade -palvelun myötä nykyiseen tuotteeseen päivitetään uusimmat komponentit ja/tai ohjelmisto. Päivityspalvelun ensimmäinen vaihe on nykyisten tuotteiden arviointi ja päivityssuunnitelman laatiminen. Danfoss Drives voi antaa suosituksia tulevien tarpeiden, kuten ohjelmisto- ja laitteistopäivitysten tai jopa jälkiasennusten osalta.

  Edut:

  • Maksimoi sijoituksen tuoton pidentämällä taajuusmuuttaja-/sähkökäyttöratkaisun elinkaarta
  • Turvaa sijoitettua pääomaa varmistamalla optimaalisen taajuusmuuttaja-/sähkökäyttöratkaisun muuttuvista ympäristöolosuhteista ja vaatimuksista huolimatta.

  DrivePro® Retrofit

  Tämän palvelun tarkoituksena on laatia tuotteen elinkaaren loppuvaiheen suunnitelma, jossa vanhat tuotteet korvataan uusilla malleilla. Palvelu sisältää nykyisen ympäristön arvioinnin ja tarvittavan jälkiasennustoimituksen suunnittelun ja toimituksen nykyiseen ympäristöön. Jälkiasennuspalvelu minimoi käytössä olevaan ratkaisuun ja laitteisiin kohdistuvat vaikutukset ja mahdollistaa prosessin, energiatehokkuuden ja luotettavuuden kehittämisen varmistamalla, että käytössäsi on aina uusimman teknologian mukainen taajuusmuuttaja, joka sisältää uudet toiminnot.

  Edut:
  • Minimoi elinkaarensa päähän tulevan laitteen vaikutuksen prosessin toimintaan
  • Parantaa prosessia ja energiatehokkuutta soveltamalla uutta teknologiaa nykyiseen taajuusmuuttajaratkaisuun.

Ole sosiaalinen Osallistu

Haluatko olla meihin yhteydessä?

Tutustu meihin ja osallistu keskusteluun
{ "$id": "1", "AcceptTypes": null, "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_111)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept-Encoding", "Host", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/services/drivepro-services/", "UserAgent": "Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_111)", "UserHostAddress": "184.73.213.60", "UserHostName": "184.73.213.60", "UserLanguages": null }